Руската инвазия в Украйна създава значителни рискове за Западните Балкани, където спомените от войната все още присъстват и етническите спорове никога не са били разрешени. След като прекара почти две десетилетия в чакалнята на ЕС, настроенията към блока се охлаждат. Без надеждна европейска перспектива регионът става уязвим за геополитически игри на власт и демократично отстъпление.

На този фон на 10 ноември 2022 г. Мартин Хойни, австрийски посланик в Комитета по политика и сигурност на ЕС към Постоянното представителство на Австрия към ЕС, покани експерти от Виенския институт за международни икономически изследвания (wiiw) и Bertelsmann Stiftung на представят съвместното си проучване "The long wayround: Lessons from EU-CEE for improving integration and представители на development in the Western Balkans". Проучването анализира процеса на присъединяване към ЕС на страните-членки от Източна Европа от 2004 г. и го сравнява с този на страните от Западните Балкани. Той обосновава необходимата промяна в стратегията на ЕС спрямо Западните Балкани, стратегия, която не успя да постигне както предвидената регионална интеграция, така и икономическо развитие.

В своята презентация Бранимир Йованович, експерт на wiiw за Балканите и съавтор на изследването, посочи болезнено дългия процес на присъединяване и факта, че икономическото сближаване с нивата на доходите в ЕС също се оказа много бавно през последните две десетилетия, оставяйки страните от Западните Балкани с реални доходи на глава от населението под 50 процента от нивото на ЕС. Това предизвика дълбоко разочарование от ЕС и намаляваща подкрепа за членството в ЕС в региона. Според проучването Балкански барометър подкрепата е спаднала за първи път през 2022 г.

Европейска подкрепа за централните банки в страните от Западните Балкани

Европейска подкрепа за централните банки в страните от Западните Балкани

Програмата е тригодишна и се финансира от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ

Разглеждайки новите страни-членки на ЕС в Източна Европа, Йованович подчерта, че присъединяването към ЕС наистина е подобрило регионалната икономическа интеграция на тези страни, особено по отношение на търговията. Доминиращият механизъм, чрез който това се случи, беше чрез по-високите доходи - присъединяването към ЕС увеличи доходите, което от своя страна увеличи търсенето и предлагането на стоки и услуги от региона и накрая доведе до повишена вътрешнорегионална търговия. Освен това само присъединяването към ЕС доведе до увеличаване на доходите, главно поради значителните трансфери, които тези страни получиха, възлизащи средно на 33% от БВП.

Предоставяне на достъп до бюджета на ЕС

Последствията от тези открития са очевидни.  "Най-добрият начин за подобряване на регионалното сътрудничество в Западните Балкани е да има политики, насочени към повишаване на доходите", както посочи Стефани Вайс, старши експерт в Bertelsmann Stiftung и съавтор на изследването. Съответно най-ефективният начин ЕС да постигне това биха били по-високи трансфери от бюджета на ЕС към страните от Западните Балкани. Това може да стане чрез предоставяне на пълен достъп на техните икономики до бюджета на ЕС. Подобно решение би довело до сравнително малки разходи за съществуващите държави-членки на ЕС, но би имало голямо въздействие върху икономическото развитие на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

ЕС налива €3,2 млрд. в Западните Балкани. Част от парите са за жп връзката София-Скопие

ЕС налива €3,2 млрд. в Западните Балкани. Част от парите са за жп връзката София-Скопие

Проектите трябва да стартират до следващата година

По време на презентацията Марио Холцнер, изпълнителен директор на wiiw и съавтор на проучването, добави, че един от начините, по които ЕС може да подкрепи икономиките на Западните Балкани, е да предостави пряка финансова подкрепа на общини в региона, които се борят да изпълнят големи инфраструктурни проекти и често нямат средства за това.