"Приемането на България в еврозоната и въвеждането на еврото у нас ще повиши значително доверието в страната, което от своя страна ще провокира ръст в чуждестранните инвестиции", заяви Живко Тодоров, Главен финансов директор (CFO) и член на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка (Fibank).

По думите на Тодоров, влизането на България в еврозоната ще донесе огромни плюсове за нашата икономика.

"Еврото ще вдигне доверието в страната. Ще влязат и много външни инвестиции, нещо, което ще бъде полезно за създаването на нови работни места и подем в българската икономика", каза банкерът.

Според него, влизането на България в еврозоната и приемането на еврото у нас няма да доведе до повишаване на цените на стоки и услуги.

"Анализът показва, че страхът от инфлация след приемане на еврото е широкоразпространен, но не е основателен. Различните изследвания на ЕЦБ и Европейската комисия показват, че в част от присъединилите се страни изобщо не се отчита увеличена инфлация от приемането на еврото. В останалите страни, където може да се говори за минимален инфлационен ефект, той не надхвърля 0,3 процентни пункта", допълни Тодоров.

Междувременно тази седмица стана ясно, че българското правителство ще търси възможност за влизане в еврозоната и в банковия съюз по едно и също време. По думите на министъра на финансите Владислав Горанов това ще може да се случи в рамките на една година.