Корекция на имотния пазар у нас ще има само при сбърканите проекти. На това мнение е председателят на Управителния съвет на Международната федерация за недвижими имоти (ФИАБЦИ) в страната Иван Велков.

По думите на експерта пазарът у нас досега никога не се е намирал на кръстопът, а по-скоро за него може да се каже, че все още се изгражда.

"За него у нас има един единствен модел и път и той е именно към устойчивото развитие - прагматично, но с отношение и отговорност", посочва Велков в интервю за BloombergTV България.

"Корекции могат да настъпят само при тези имоти и тези предприемачи и инвеститори, които не разбират отговорността на това, с което са се захванали и гледат на участието си в този процес чисто спекулативно", допълва той.

По думите на Велков като сериозен регулатор на пазара могат да се разглеждат наемите. Причината за това е във възможността дадена сграда да стане актив, който носи дългосрочна доходност, може да компенсира разминаванията в очакванията между търсене и предлагане и по този начин да се предотвратят сериозни флуктуации.

Според експерта трябва да се следят макроикономическите анализи на финансовите институции, които могат да дадат първи сигнал за наближаваща криза на имотния пазар. Велков смята, че засега налице няма сигнали за предстояща рецесия, като пазарът в страната тръгва от доста ниска база.

"Пазар, който тепърва има да учи уроци, да прохожда в цели сектори, да надгражда дефицита на качествени сгради има доста сериозен потенциал да се развива", смята специалистът.