В разгара на спад на имотните пазари на редица места по света е интересно да се проследи как са се променили жилищата през последното десетилетие например. От 2010 г. насам изглежда в много страни по света  цените на жилищата непрекъснато се покачват. 

За много инвеститори, а и не само, покупката на имот е основна инвестиция за трупане на богатство и това разбиране идва от покачването на цените на жилищата.

Развитите икономики или най-развитите страни в света са отбелязали най-високи увеличения цените на имотите. Това показват данни от Bank for International Settlements, цитирани от Visual Capitalist. Те показват как са се промени цените на 57 жилищни пазари по света. Данните показват, че цената на жилищата се е увеличила средно с близо 30% от 2010 г. насам.

Страни с висок ръст на цени на жилищата (2010‒2022)

Страна  % покачване в реално изражение от 2010 насам
Исландия 103%
Естония 97%
Нова Зеландия 97%
Чили 95%
Турция 91%
Канада 90%
Люксембург 85%
Унгария 84%
Хонконг 83%

Снимка 607974

Източник: iStock Images

В цели 45 държави от 57 разгледани в изследването, се отчита повишаване на цени на жилищата. На първо място е Исландия, като местните реални цени са се увеличили над два пъти от 2010 г.

Други страни с над 85% увеличение на цените в списъка са Естония, Нова Зеландия, Чили, Турция, Канада и Люксембург.

Освен Турция и Чили и други развиващите се икономики отбелязаха увеличение на цените на жилищата. В Индия и Малайзия например цените са се повишили с 59%. Голям ръст има и във Филипините (50%) и Колумбия (40%), които отбелязаха по-бързо увеличение на реалните цени от средното в световен мащаб.

Снимка 443679

Източник: iStock

Не всички страни регистрират големи увеличения на цените на жилищата. Някои страни в Европа като Франция, Белгия и Хърватия, както и страни в Азия, включително Китай и Сингапур, отбелязват по-малко от 20% ръст на реалните цени.

България също е от групата на страните с покачване на цените на имотите, като данните сочат реален ръст от 16%, но в номинално изражение (без да е отчетена инфлацията) цифрата е 58%.

Има и такива, чиито цени намаляват през последното десетилетие

Страни, с найголям спад в цените:

Русия -33%
Гърция -26%
Италия -24%
Румъния -20%
Испания -15%
Мароко -14%
Сърбия -11%
Бразилия -8%

Страните, които се противопоставиха на глобалната тенденция и действително отчетоха спад на реалните цени на жилищата през последните дванадесет са държави като Русия, Гърция и Италия. Те отбелязаха най-голямо свиване на цените, всички със спад на цените на жилищата от над 20%.

Снимка 610066

Източник: iStock Images

Но тези случаи ни позволяват да видим каква е инфлацията. В Русия например, въпреки че реалните цени на жилищата се свиха с 33%, номиналните цени са нараснали с повече от 50%. В Южна Африка, където реалните цени са паднали с 5%, номиналните цени са се повишили със 72%.

Снимка 565266

Източник: iStock

Причини за ръста

Има много специфични фактори за всеки пазар, които играят роля в покачването на цените на имотите. В Исландия например ръстът на туризма и нарастването на краткосрочните наеми допринесоха за жилищната криза.Там вече се говори и за потенциален имотен балон. Това явление обаче е трудно за идентифициране.

В САЩ пък съществува проблема с ограниченото предлагане на жилища, който е един от факторите, тласкащи цените нагоре.

Като имаме предвид последователните увеличения на лихвените проценти, остава един интересен въпрос - какво следва за цените на жилищата в света?