Когато си на 20 и няколко години изглежда сложна задача да събереш достатъчно пари, за да си купиш апартамент. В Китай обаче нещата не стоят точно така.

Според доклад на HSBC, в който се разглежда склонността за покупка на имот на хората между 20 и 30 годишна възраст, 70% или над две трети от тези в азиатската страна вече са направили подобна инвестиция.

В световен мащаб техният дял е значително по-малък - 40 на сто. Около това ниво са държави като САЩ и Канада, където съответно 35% и 34% от младите хора живеят в собствено жилище.

От друга страна най-малък е техният дял в Обединените арабски емирства (ОАЕ) - 26%, сочат данните от доклада, в който са включени 9 от големите икономики в света.

Документът показва и друга тенденция - 36 на сто от младежите в глобален мащаб разчитат на финансова подкрепа от родителите си за закупуването на имот. Най-висок е този процент в ОАЕ - 50 на сто. В Китай техният дял е 40 на сто.

От друга страна най-независими се оказват младите хора във Франция, където 26% от тях очакват помощ от родителите си.