Пловдив изпревари София по показателя за започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. В областта са започнати 264 жилищни и 91 други сгради, докато в София (столица) - 226 жилищни и 26 други сгради. Следват Бургас - 217 жилищни и 27 други сгради, Варна - 141 жилищни и 28 други сгради. Това показват данните на Националния статистически институт НСИ.

Най-малко започнато строителство е отчето в областите Видин (3), Монтана и Перник с по 5 жилищни сгради, както и Враца (6).

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 0,5% общо за страната. Ако направим сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г., то започнатите нови жилищни сгради нарастват с 22,6%, жилищата в тях - с 11,4%.

За четвърто тримесечие на 2023 г. местните администрации общо за страната са издали разрешителни за строеж на 2 275 жилищни сгради с 16 788 жилища в тях и 1 880 330 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 22 административни сгради/офиси и на 1 261 други сгради.

Пловдив изпревари София по покачване на цените на жилищата с ръст от 18% през 2023-а

Пловдив изпревари София по покачване на цените на жилищата с ръст от 18% през 2023-а

Водещ фактор за покупка на жилище у нас е желанието за живот в по-голям имот

Това е ръст от 8% спрямо издадените през предходното тримесечие за строеж на жилищни сгради и увеличение на жилищата в тях със 71,2%, а разгънатата им застроена площ се увеличава с 65,5%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. пък издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19%, жилищата в тях - с 64,5%, а разгънатата им застроена площ - с 66,2%.

По отношение на броят разрешителни за строеж на нови жилищни сгради най-много са издадените в областите София (столица) - 435, Пловдив - 393, Бургас - 217, София - 186, и Варна - 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 7 559, Пловдив - 2 702, Варна - 1 534, Бургас - 1 345, и Кърджали - 786.