Индексът на пазарните цени на жилищата за второ тримесечие на 2009 г. спрямо първо тримесечие на 2009 г. е 90.3%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 9.7%.

Индексът на пазарните цени на жилищата за второ тримесечие на 2009 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 78.1%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 21.9%.


През второто тримесечие на 2009 г. спрямо предходното, е регистрирано намаление на цените във всички областни градове, като най-значително е в Русе - с 14.4%, Враца - с 14.3%, Пловдив - с 14.1%, Бургас - с  12.3%, Плевен - с 12.2%, София-столица - с 11.9%.

Средната пазарна цена на жилищата за страната е 1074.98 лв./кв. м., като най-висока е във Варна - 1827.00 лв./кв. м., следвана от София-столица - 1745.00 лв./кв. м. и Бургас - 1471.67 лв./кв. м. Най-ниска средна цена е отчетена в Кюстендил - 540.85 лв./кв. м.

Източник: НСИ

Заб. Изменението в цените са получава от разликата между индексa получен за съответната област и 100%