Средните нива на свободните площи на пазара са малко над 13%, което е увеличение от около 2% спрямо първото полугодие. Обемът на сключените сделки през 2020 г. е 107,600 кв.м.. Това показват данни на консултантската агенция Colliers.

По данни от последния доклад за пазара на офис площи, през втората половина на 2020 г. брутно наетите площи са 51,100 кв.м., на годишна база се регистра спад от 39% спрямо 2019 г.

Търсенето през разглеждания период е от секторите: ИТ и аутсорсинг (47%), Професионални услуги (18%), Финансови услуги (13%), Комунални услуги (11%), Търговия (5%) и други (7%). От анализа се вижда, че Професионалните и Финансови услуги предпочитат зона Център и Широк Център, докато ИТ и аутсорсинг фирмите са с фокус върху Периферията.

Предлагането на офис площи клас А, B и С в София през втората половина на 2020 г. отбеляза 3% ръст и достигна общо 2,388,380 кв.м

В края на 2020 г. делът на скритата незаетост на пазара, т.е. неизползваните от някои компании пространства, предоставени за преотдаване, е между 3-5% от обема на клас А офиси в столицата.

Средните офертни наеми запазват своите нива от първата половина на 2020 г., а именно за клас А - 12.5 кв.м. и за клас B - 10 евро на кв.м.

Обратно в офиса?

Служителите ще започнат поетапно да се връщат в офисите след пролетта на 2021 г., като по-активен този процес се очаква да бъде през втората половина на годината. Предвижда се използване на хибридни модели на работа, които включват офис, дом и споделени пространства. Форматите на работа на водещите корпорации, които обичайно задават тенденциите в индустриите си, предстои да бъдат дефинирани през първата половина на годината.

По-ниската активност при наемане на площи и изчаквателната позиция на компаниите ще продължи. На офис пазара ще доминират подновяванията на договори или приключването на сделки за релокация или консолидация, планирани преди пандемията.

Наемите задържат нивата си, като в краткосрочен план се очаква лек спад заради прогнозите за ръст на свободните площи и излизането на нови проекти на пазара.

Споделените работни пространства се очаква да бъдат сегмент с добра перспектива за развитие, тъй като дават възможност за бързо разрастване на големите корпорации, както и са алтернативна среда на работата от вкъщи.