Правителството прие решение за придобиване чрез покупка на части от 14 имота - частна собственост, обявяването им за имоти - публична държавна собственост и предоставянето им за управление на Министерството на транспорта.

Частите от имотите с обща площ 11 563 кв. м. са включени в регулационния план на пътната връзка от бул. "Брюксел" към новия пътнически терминал на летище София и са необходими за изграждането й, съобщи пресцентъра на МС.

Отчуждените имоти попадат в границите на "Пътна връзка за летище София" с обхват от бул. "Брюксел" до ул. "Мими Балканска" в район Искър. За тях собствениците им ще получат обезщетения в размер общо на 2 841 895 лв. Цените, на които се предлага да бъдат придобити частите от имоти, са определени от независим лицензиран оценител по метода на пазарните аналози, за да се достигне до справедлива пазарна стойност.

Крайният резултат от придобиването е, че ще стане възможно изграждането на път, който ще осигури удобен, бърз и пряк достъп до новия терминал на Летище София. Капацитетът на пътната връзка ще съответства на повишения автомобилен трафик, който се очаква след пускането в експлоатация на новия терминал.