Активността на кредитния пазар у нас през август се запази близка до тази в предходния юли, като част от клиентите предпочетоха да доплатят избрания от тях имот с потребителски, а не ипотечен кредит. Мотивите „за" този избор са много и потребителите ги отчитат пред значително по-високите лихви, обобщава от консултантската компания "Кредит Център".

На първо място е възможността да притежаваш парите в брой независимо от времето на подписване на договора и готовността или характеристиките на имота, което означава, че имаш пълна свобода на избор на жилище. Този мотив е водещ за купувачите, избрали вече ипотекиран  имот с изключително атрактивна цена и е добра сделка за онези, които знаят как да се справят с проблема.

Друга група за желаещите да участват на публични продажби - те също се нуждаят от средства в брой, както и всички, решили да постигнат най-ниска цена на сделката, тъй като при преговорите за цената на имотите, срокът за заплащане и наличието на средствата влияят върху решението на продавача да отстъпва. Сред останалите мотиви за този на пръв поглед необоснован икономически избор с оглед на по-високите лихви са много по-кратките срокове за отпускане и по-малкия набор от документи, които финансиращата институция изисква.  Освен това, ако се налага и имат стабилни доходи, кредити могат да изтеглят и двама или повече членове на домакинството. 

По оценка на "Кредит Център" всичко това е довело до значителен ръст на средния размер на отпуснатите потребителски кредити. Той достигна 11 369 лв. при среден размер за първото полугодие от  8 462 лв. Най-големият потребителски кредит, изтеглен за покупка на жилище през август е с размер 15 000 евро за срок от 10 години. Това, разбира се, е изключение за конкретен лоялен и доказал се клиент. В общия случай клиентите в София търсят около 10 000 евро за срок от десет години.

Трайно високите лихви по потребителските кредити заедно с тежките условия за получаване и ниските цени на имотите свалиха средния размер на ипотечните кредити в страната до рекордните нива от 28 567 евро. Европейската валута остава предпочитана от 88% от хората, докато българският лев е избран от едва 12%.

Град

Среден размер на изтеглените кредити в евро

Съотношение в евро/лева (%)

София

30 680

95/5

Варна

28 300

89/11

Бургас

27 650

79/21

Пловдив

21 920

84/16

 
През август активността на имотния пазар се запази. Търсенето най-ниската цена продължава да изисква налични средства в брой. Въпреки че на ниво проучване е реализиран ръст и по данни на КредитЦентър запитванията за кредити са се покачили с 8% спрямо юли.

Вече се очертава все по-ясна тенденция да се теглят по-малки кредити за по-кратки срокове. Това се дължи от една страна на все по-ниските цени на жилищата,а от друга на голямата обща сума, която клиентите връщат на банката при по-дългосрочен заем. Оскъпяването през годините отново е значим фактор и е водещ при взимането на решение за част от участниците на пазара.

Срок на изтеглените ипотечни кредити през август 2009 г.

До 10 години

4,2%

10 до 15 години

28,8%

16 до 20 години

43,2%

21 до 25 години

23,8%

26 до 30 години

0%

Над 30 години

0%