Правителството даде съгласието си Индия да придобие право на собственост чрез покупко-продажба върху недвижим имот в София, съобщиха от пресцентъра на МС.

Той е собственост на „Юнайтид Дистилърс" ООД и се намира в район „Витоша", ул. „Бойна слава" №21.

Имотът ще бъде използван за нуждите на дипломатическото представителство на Индия в София.

Съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, по която сме страна, приемащата държава оказва помощ на изпращащата държава за осигуряване на помещения за извършване на дипломатическа дейност. Законът за собствеността изисква придобиването от чужда държава на право на собственост върху земя и сгради в България да стане с акт на Министерския съвет.