Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради се увеличава, за сметка на това жилищата в тях и размерът им се свиват. Това става ясно от последните данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 г. на Националния статистически институт (НСИ).

През този период броят на въведените в експлоатация жилищни сгради е 1 128, а новопостроените жилища в тях са 3 826. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 261 повече, или с 30.1%, а жилищата в тях намаляват с 342, или с 8.2 на сто. Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2022 г. е 394.0 хил. кв. м, или с 4.4% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ намалява с 2.0% и достига 315.3 хил. кв. метра.

Build to Rent навлиза у нас като алтернатива на традиционната инвестиция в къщи и апартаменти

Нов вид имоти стават все по-популярни у нас, какво е различното при този вид строителство

Какви са средните продажни цени и наеми на средно висок и висок клас жилища

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 183.3 кв. м, и Монтана - 175.6 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново - 65.4 кв. м, и Варна - 83.2 кв. метра. 

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище в страната се увеличава от 98.9 кв. м през второто тримесечие на 2021 г. на 103 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Снимка 583471

Източник: НСИ

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (35.4%), следват тези с две стаи (34.9%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 4.8 на сто.

70 000 евро за вила на село, вече не е скъпо

Къща на село вече струва, колкото малък апартамент в голям град

Търсят се къщи с ток и канализация, които почти не се нуждаят от ремонт

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив - 163 сгради с 533 жилища, и Бургас - 138 сгради с 472 жилища в тях, отчита още НСИ.