Не повече от 10% от жилищата в България са застраховани - и то на фона на зачестяващи природни бедствия и постоянен риск от аварии или кражби. Статистиката е на Асоциацията на българските застрахователи. От организацията обаче са категорични, че в наши дни застраховането на домашното имущество не е нито скъпо, нито сложно - а неголямата инвестиция на време и пари може да се окаже от помощ, когато проблемите стигнат до дома ни.

В своя публикация от асоциацията дават съвети на потребителите, които искат да застраховат домашното си имущество.

Колко струва

Цените на застраховките на жилища варират в приблизителни рамки от 50-200 лв. на година (5-17 лв. на месец) и зависят от условия като застрахователната сума/лимит по полицата, покритите рискове, вида на имота и някои други, посочват застрахователите.

На пазара се срещат два основни подхода във връзка с определянето на застрахователната сума за застраховка на жилище.

 • При т.нар. "полици на лимит", се предлагат пакети на фиксирана застрахователна сума - 20 000 лв., 50 000 лв. и т.н. - които излизат, например, около 50-80 лв. на година. Застрахователната сума по полиците "на лимит" може да не достига да се съгради нов дом, ако старият е напълно унищожен, но в масовия случай е напълно достатъчна за покриването на щети по дома ни в резултат на различни рискови събития.
 • При другият вариант застрахователната сума по полицата е съобразена със стойността на имота. Цената на полица за апартамент от 100 кв.м, застрахован на сума от 100 000 лв. с добро покритие на рискове, може да е около 100-180 лв. на година, т.е. около 10-15 лв. на месец.

Според данни на компаниите, голяма част от обезщетенията се движат между 1000 лв. и 3000 лв., което е добре да вземете предвид, когато избирате вида полица. От друга страна, важно е да отбележим, че за повечето българи жилището е най-голямата инвестиция и символичният лимит може да не е най-добрата идея.

Важно е да проверите дали полицата на лимит включва условието "първи риск". То означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на щетите в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката в рамките на застрахователната сума.

При сключване на имуществена застраховка на реална стойност има два "капана":

 • Надзастраховане - застрахователната сума е по-висока от реалната стойност на имота. Обезщетението обаче се определя от експертната оценка колко би струвало възстановяването на имота след рисковото събитие, а не от това колко смятате, че, например, струва къщата ви.
 • Подзастраховане - застрахователната сума е по-ниска от реалната стойност на имота. Тогава застрахователят може да ви изплати само пропорционална част от щетата.

Какви покрития да изберете

От Асоциацията на българските застрахователи отбелязват, че "почти единствена причина за отказ за изплащане на обезщетение е, че претенцията е била заведена за риск, който не е част от покритието по полицата или е изключен риск". Затова е важно да подберете рисковете при сключването на полицата.

Отделна застраховка "наводнение" не се предлага: Какви са вариантите за защита на дома и колата и колко струват?

Отделна застраховка "наводнение" не се предлага: Какви са вариантите за защита на дома и колата и колко струват?

Точно една година след пороите в Карловско, ново бедствие сполетя страната ни

Основният пакет покрития включва обикновено пожар, природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, свличане на земни пластове, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, ВиК аварии, вандализъм, удар от превозно средство, разходи за разчистване и т.н.

 • Базовото покритие при застраховките за дома са рискове, свързани с недвижимото имущество - апартамент, къща, с всички трайно монтирани елементи в тях. За да застраховате мебели, техника и друго движимо имущество, трябва да включите и съответното покритие и за тях.
 • Някои компании имат изисквания по отношение на местоположението и състоянието на имота, а също и за това дали се оставят без надзор за периоди, по-дълги от 30 дни.
 • Ако нямате включен риск "Земетресение", добавете го, съветват застрахователите. Важно е да проверите дали се прилага принцип на самоучастието - т.е. например при щета за 50 000 лева да поемете 2%, т.е. 1000 лева.
 • Риск "Кражба" може да значи много неща - ако покритието включва само взлом, а бандитите използват техническо средство и няма следа от проникване, може да останете без обезщетение. Важно е да проверите това. Може да е фактор и дали имате СОТ.
 • Според застрахователите е добра идея да добавите покритие за риск "Отговорност към трети лица" - така, например, ако наводните съседа си, няма да плащате за щетите от своя джоб.

Всеки може да сключи имуществена застраховка, но завеждането на претенция става само с представянето на документ за собственост на имота - например нотариален акт.

Отделна застраховка "земетресение" не се предлага: Какви са вариантите за защита на дома и колко струват?

Отделна застраховка "земетресение" не се предлага: Какви са вариантите за защита на дома и колко струват?

Цените на застраховките на домашно имущество в България са най-ниски в сравнение с другите европейски държави

А ако жилището е на кредит

Сключването на имуществена застраховка е задължително при отпускане на ипотечен кредит. В случая полицата има допълнително условие, че при евентуална щета правото на обезщетение ще бъде използвано приоритетно от банката за покриването на непогасената част от заема.

Има ли смисъл от втора застраховка на ипотекиран имот?

Има ли смисъл от втора застраховка на ипотекиран имот?

Застраховка по ипотечен кредит - покрива риска на клиента или риска на банката да изгуби обезпечението?

Има някои важни моменти:

 • Как се формира застрахователната сума - на база реална стойност или на база остатъчна сума по кредита. Вторият вариант води до по-евтина полица, но не предлага пълноценна защита, предупреждават застрахователите.
 • Какви са покритите рискове - обичайно наборът е сравнително ограничен, като не се включва и движимото имущество.
 • Като клиент имате законово право да изберете застраховател - според асоциацията повечето банки у нас работят с по няколко компании и офертите за кредитополучатели са изгодни, с голяма отстъпка в премията.