Застраховка по ипотечен кредит - покрива риска на клиента или риска на банката да изгуби обезпечението? Този тип застраховка пречат ли на клиента да сключи втора застраховка за реалната стойност на ипотекирания имот и ако се случи щета коя застраховка е валидна? Отговори на тези въпроси, които са важни както за настоящите кредитополучатели, така и за бъдещите такива дават експерти от бранша.

В договора за всеки ипотечен кредит са вписани рисковете, които трябва да бъдат обезпечени при наличието на имуществена застраховка. Банките като един голям посредник, продавайки много застраховки "пласират" специфични полици.

"Голяма част от банките предлагат застрахователни продукти, които са за остатъчен дълг на кредита, което означава, че във всеки един момент това, което ще се получи е равно на остатъчния дълг към момента на настъпване на застрахователно събитие. Продава се и опцията на пазарна оценка на имота, която може да се фиксира", обясни Веселин Ангелов, член на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Константин Велев, председател на УС на АБЗ отбеляза, че: "Когато имуществена застраховка е сключена на база остатъчната част на кредита, тогава е ясно, че след като застраховката  е сключена в полза на банката, ако настъпи събитие, при което тотално погива имуществото на практика обезщетението се плаща на банката и кредита се погасява. Застраховката няма "горница", защото тя е на остатъчната част от кредита. Ако застраховката е сключена на пазарна цена, тогава до размера на останалата част от кредита ще бъде платено на банката след като застраховката е сключена в нейна полза, а разликата между платената на банката остатъчна част на кредита до пазарната оценка ще бъде платена на клиента".

Важно е да отбележим, че никоя от банките на пазара няма право да ограничава клиентите да закупят застраховката на застрахователната компания, с която тя работи.

Бъдещите кредитополучатели могат да отидат на свободния пазар и да договорят имуществена застраховка, спрямо техните нужди. И просто да включат клауза в договора, че застраховката се сключва в полза на определена банка.

"Доколкото знам на пазара няма практика да се оскъпява ГПР-то, ако предоставят външна имуществена застраховка", каза още Веселин Ангелов.

Отделна застраховка "земетресение" не се предлага: Какви са вариантите за защита на дома и колко струват?

Отделна застраховка "земетресение" не се предлага: Какви са вариантите за защита на дома и колко струват?

Цените на застраховките на домашно имущество в България са най-ниски в сравнение с другите европейски държави

Повече от една застраховки на един имот 

Според експертите принципно могат да бъдат сключени две застраховки на един имот. Важно е да отбележим, че при имуществените застраховки важи едно правило от Кодекса за застраховането, според което "когато имаш повече от една застраховка върху едно и също имущество, тогава застрахователите отговарят спрямо това имущество в пропорцията, в която се отнася застрахователните суми по всяка една от застраховките."

Това означава, че в някаква степен се плаща за едно и също нещо два пъти, отбеляза Константин Велев. 

Информацията за застрахователните договори

Все още има една практика, която все по рядко се забелязва - банките да скриват част от тези разходи на клиентите си, коментира Десислава Николова, старши анализатор, MoitePari.bg. Според думите й според Закона за потребителския кредит потребителя трябва да е запознат с всяка една компонента или всеки един разход, който се заплаща от потребителя и всъщност се включва в ГПР.

Тя отново подчерта, че по никакъв начин потребителят не е задължен да сключва договор с тази застрахователна компания, с която банката работи. 

"Обикновенно се гледа списъкът от покрити рискове, т.ест.  всеки клиент може да изисква този списък от покрити рискове, да направи справка на цените на тези полици, които покриват тези рискове", обясни тя. 

Кои са застрахователите с най-големи приходи у нас през 2022 година?

Кои са застрахователите с най-големи приходи у нас през 2022 година?

Има ли изненадващи лидери в сектора?

Банковото застраховане е един много силен път за застраховките към клиента. Нормално е това да бъде така и все повече стават и регулациите, които защитават клиента и осигуряват допълнителна информация.  

"Клиентът не трябва да приема застраховката като необходимото зло, което трябва да приеме, за да получи по-благоприятни лихвени проценти, а като нещо, което е действително сериозно, защото ако утре имота му погине той може да бъде поставен в положението да продължава да плаща вноски на банката без да ползва реално имота", обобщи Константин Велев.