Точно една година след наводнението в Карловско, ново бедствие сполетя страната ни. Наводнението, в Царево отново повдига въпроси относно сигурността на жилищата, в които живеем и можем ли да защитим имуществото си. Тъй като идеята за катастрофичен пул в България, която "изплува" след всяко по-разрушително бедствие, но с всеки последващ ден "потъва" все по дълбоко, единственият относително сигурен инструмент е застраховането на имуществото.

Въпреки че в България почти всеки е собственик на имота, в който живее, много малка част от жилищата са застраховани - около 7-8%. На практика това означава, че най-много толкова (вероятно по-малко) са имотите, които имат застрахователна защита за риска "наводнение". Тези данни са показателни за ниския интерес към имуществените застраховки, като тук следва да се уточни, че част от застраховките са сключени във връзка с изисквания на банки за отпускане на кредит.

Според експертите на фона на зачестяващите природни бедствия, ниското застрахователно покритие на имотите представлява сериозен обществени риск. При едно по-тежко бедствие - било то земетресение, наводнение, пожар или друго - стотици домакинства могат да останат без подслон или средства за препитание.

От друга страна е възможно хората да разчитат, че при бедствие държавата ще помогне на пострадалите и това в някаква степен ги демотивира за сключват застраховки, но в действителност няма друг механизъм, освен застраховането, който да възстанови загубите им във финансово изражение.

Важно при сключването на застраховка, срещу риск от наводнение е да бъде уточнено от какво може да бъде причинено то. Разликите са основно две - от бедствие или от спукване на тръба.

Основното покритие не защитава от всички видове наводнения, или поне не в общия случай. Застрахователите разделят риска от наводнение на различни подвидове. Единият е горепосоченият - наводнение вследствие на порой, буря, градушка и подобни бедствия. Някои компании обаче разглеждат отделно риска от наводнение, възникнало от преливане на реки, язовири, морски вълни. Застраховането му може да се доплаща допълнително, въпреки че обикновено завишението в премията е символично. Трети тип е наводнението, причинено от спукване на водопровод или друга ВиК авария, или пък наводнението от съседи. Политиката на застрахователите по отношение на този вид наводнение също е различна. Някои го предлагат като допълнителен, избираем риск, който се доплаща, а други го включват в основното покритие.

Ако живеете в близост до река, язовир, море или друг воден басейн, вие се намирате в район с повишен риск и застраховката срещу преливане на водни басейни или морски вълни може да ви излезе малко по-скъпа. Оскъпяването отново зависи от политиката на различните застрахователни компании. То може да е от 2 до 40 лв., а в редки случаи и повече.

Цената зависи много от това какъв тип постройка застраховате, в каква близост се намира до водния басейн, за колко опасен се счита самият воден басейн, каква е историята на бедствията в района и на щетите по имота в последните години и т.н., отбелязват от застрахователния брокер Instrade. В много редки случаи, ако застрахователите сметнат имота ви за твърде рисков, те може и да откажат да го застраховат или да ви предложат неразумно висока цена. Вероятността това да стане обаче е малка. Една компания може да откаже да го застрахова, но друга да се съгласи.

Мобилното банкиране на ОББ с нова версия и възможност за сключване на застраховка Живот към потребителски кредит

Мобилното банкиране на ОББ с възможност за сключване на застраховка Живот към потребителски кредит

Новата версия на ОББ Мобайл 4.15 включва известия за движения по сметка, застраховка Живот към потребителски кредит и доставка на дебитни карти до адрес

Колко струва застраховка срещу наводнение?

В повечето случаи наводнението се застрахова като част от основното покритие срещу Пожар и природни бедствия, което обикновено струва около 0,1 до 0,15% от застрахователната сума. Проверка на money.bg сред актуалните предложения за застраховки, включващи риска от наводнение показа, че отделна застраховка "Наводнение" не се предлага.

Така, ако искате да застраховате имота си за 100 000 лв., застраховката ще ви струва 100 - 150 лв. на година. Разбира се, ако имотът ви е по-евтин и по-скъп, цената ще се променя пропорционално.

Взехме за пример апартамент в бургаския квартал Сарфово с площ от 90 кв.м., който се намира на повече от 100 м. от воден басейн. Цените на полиците срещу бедствия варираха между 147.25 лв. и 219 лв. годишно.

Кога е необходима карго-застраховка?

Кога е необходима карго-застраховка?

Експертите съветват:

Като цяло по-евтино излизат т.нар. пакетни застраховки, които в момента се предлагат от повечето компании. Те ви предлагат покритие, което може да бъде по-малко от реалната оценка на имота, но пък на доста по-ниска цена. Така ако имотът ви струва хипотетично 100 000 лв., вие можете да сключите застраховка за 50 000. В такъв случай премията ви вероятно ще е два пъти по-ниска. В пакетните застраховки обаче обикновено има лимити на отговорност за отделните рискове. Така може цялото покритие да ви е за 50 000 лв., но лимитът за щети от земетресение да е примерно 40 000 лева.

Плюсът при тези полици е, че при по-малка премия получавате адекватна защита при повечето и най-честите беди, които могат да ви сполетят. Минусът е, че при пълно погиване на имуществото или много големи щети, застрахователите ще ви покрият разходите само до лимита и застрахователната сума, за която сте се договорили. Въпреки този минус обаче пакетните застраховки предлагат една много добра защита на ниска цена.

В епицентъра на труса: Турски град остана непокътнат, защото в него няма незаконно строителство

В епицентъра на труса: Турски град остана непокътнат, защото в него няма незаконно строителство

Как щетите и смъртните случаи могат да бъдат сведени до минимум?

Какво още трябва да знаем?

Ако живеете в район, станал наскоро жертва на наводнение, имайте предвид, че някои застрахователи имат и специални изисквания. Така например вероятно ще поискат първо да огледат дома ви и да опишат и заснемат неговото състояние, преди да се съгласят да го застраховат. Това не трябва да ви притеснява, то е само предпазна мярка срещу некоректни клиенти.

Трябва също да знаете, че застрахователите може да поискат от вас да вземете някои мерки за защита на имуществото си, за да е валидна застраховката. Това обикновено е валидно за юридически лица, които искат да застраховат стоки на склад и др.

Ами щетите по колата?

Не само на пътя, но и дори в собствения ви гараж, съществува опасност за целостта и функционалността на вашето МПС. Различни непредвидени обстоятелства, като случващото се в момента наводнение. 

Докато задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за автомобилистите определя вашата лична отговорност към околните участници в пътната обстановка, автокаското е съсредоточено именно към вас и благополучието ви, независимо от обстоятелствата.

Сред основните щети, които влизат в покритието на застраховката пълно автокаско са и природните бедствия, както и обстоятелства, възникнали вследствие на такива. Като такива се окачествяват буря, земетресение, наводнение, ураган, градушка, свличане на земни пластове, както и срутването на такива. Към тази графа се отнася и падане на клони, дървета и както и други предмети, повлияващи целостта и външния облик на автомобила, чиято причина отново се корени в наличието на природно бедствие. Причисляват се и щети от вулканично действие и морски вълни.

И докато цените на застраховките за дома са сравнително унифицирани, полиците "Каско" зависят от много фактори и варират в широки граници.