Българите започват тази година с оптимистични нагласи и очаквания, като показателят за потребителското доверие се повишава до максималните си равнища от преди кризата, показва последното наблюдение на Националния статистически институт.

През януари 2017 г. общият показател на потребителското доверие се покачва с 2,5 пункта в сравнение с равнището си от октомври 2016 г., като при населението в градовете увеличението е 3,3 пункта, а при населението в селата - 0,6 пункта.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца леко се подобрява - увеличение на балансовия показател с 1,4 пункта, като и прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение . По-благоприятни в сравнение с октомври 2016 г. са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани от предходната анкета. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 4,2 пункта.

Последната анкета отчита и подобрение на общата оценка на условията за спестяване при настоящата икономическа ситуация в страната, като се наблюдава и известна положителна промяна в очакванията за следващите дванадесет месеца. Позитивна е и нагласата на потребителите относно извършването на разходи за "покупка на кола" през следващите дванадесет месеца.