До този момент близо 540 000 души у нас са декларирали доходите си пред Националната агенция за приходите (НАП), като общата им стойност досега е над 254 млн. лева, съобщиха от НАП. Остава седмица за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2021 г., като срокът е до 3-и май.

Повече от 80% от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). 20 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 88 000 са ги подали в офис на приходната агенция, допълват от НАП.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба, напомнят от приходната агенция.

Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 година.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси за превод са платени над 85 млн. лева.

НАП събра близо 4 млрд. лева просрочени задължения

НАП събра близо 4 млрд. лева просрочени задължения

След проведени срещи с териториални директори на НАП, близо 900 задължени лица са намалили дълга си към държавния бюджет с общо над 320 млн. лева