Размерът на депозитите на домакинствата в банките у нас продължават да се увеличават, отпуснатите кредити също "набъбват", сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на 2023 г. броят на влоговете на домакинствата в банките достига 8.916 млн., като нараства на годишна база с 0.2 на сто. Размерът на тези депозити в края на декември 2023 г. също нараства на годишна база - с 11% и достига 79.984 млрд. лева.

В края на декември 2023 г. спрямо края на предишното тримесечие броят на тези депозити нараства с 0.6%, а размерът им - с 4.6 на сто.

Имотният пазар "изхвърли" неплатежоспособните клиенти: Как това се отрази на ипотечното кредитиране?

Имотният пазар "изхвърли" неплатежоспособните клиенти: Как това се отрази на ипотечното кредитиране?

Ще останат ли лихвите ниски след влизането ни в еврозоната?

Към края на декември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.4 на сто. Между 100 хил. лв. и 200 хил. лв. са общо 17% от влоговете на гражданите, следвани от тези между 10 хил. лв. и 20 хил. лв. (12.5%). 

Общо 15.4% от депозитите попадат в графата "негарантирани" от държавата или над 200 хил. лева.

Според статистиката депозитите над 1 милион лева бележат съществен ръст  - броят им се увеличава с 22.4% за година до 1540, а резмерът им с 15% до над 4 милиарда лева.

Теглим все по-големи заеми

В края на декември 2023 г. броят на кредитите на гражданите намалява на годишна база с 0.5%, като достига 2.816 млн. броя. Размерът им обаче нараства за този период с 15.9%, като достига 38.396 млрд. лева.

В края на декември 2023 г. в сравнение с края на септември 2023 г. броят на тези кредити спада с 1.3%, а размерът им се увеличава с 4 процента.

Българинът тегли до 180 хил. лв. заем за жилище: БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране още през 2024 г.

Българинът тегли до 180 хил. лв. заем за жилище: БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране

За колко години се изплаща имот?

Към края на декември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27%.

Броят на най-големите заеми - над 1 милиона лева се увеличава с 45%, като достига 216. За година обемът на тези заеми също бележи забележителен ръст от над 33% и достига близо 328 млн. лева.