През следващата година предстои да отпадне максималният размер на новоотпуснатите пенсии у нас, като от това ще се възползват не повече от 8000 души.

От 1 юли 2019 година пенсиите на част от тези, които към момента са ограничени до 910 лева, ще бъдат увеличени до 1040 лева. Това предвиждат разпоредби към Кодекса за социално осигуряване (КСО) по отношение на хората, които получават максимална пенсия.

От Националния осигурителен институт (НОИ) обясняват, че към момента общо 55 хиляди пенсионери са на прага от 910 лева. От тях 25 хиляди души ще получават реалния размер, на който са се осигурявали, от идната година. За останалите ще остане ограничението от 1040 лева.

На въпрос на Money.bg колко биха били най-високите пенсии след отпадането на максималния им размер, от НОИ коментират:

"Тъй като след отпадането на тавана за новоотпуснатите пенсии те няма да бъдат ограничени до конкретен размер, няма как от сега да бъде определен най-високият такъв. Той ще зависи от личния принос на лицето към осигурителната система - размера на осигурителните му вноски и броя на годините, които е бил в осигуряване.".

Погледнато в обобщение обаче хората, които ще се възползват от промяна, са с относително малък дял от всички над 2,169 милиона пенсионери у нас. Представени от НОИ данни към края на 2017 година показват, че хората с пенсии между 800 и 910 лева са общо 80 065 души или 3,7% от всички.

Снимка 345104

От друга страна най-многобройна е групата на тези, които получават между 250 и 300 лева - те са 16,9 на сто от всички пенсионирани или общо 366 160 души. Иначе казано всеки шести пенсионер у нас получава месечно средства в този диапазон.

Малко по-малко са тези със суми между 200 и 250 лева. В тази категория влизат 318 902 души или 14,7 на сто от пенсионерите. С дял от 12,5 на сто пък са тези със суми между 300 и 350 лева.

Почти толкова или точно 272 305 са българите, които получават пенсии над 500 лева или такива, колкото или над размера на минималната работна заплата в страната, която беше повишена до 510 лева от 1 януари 2018 година.

Групата със суми до 200 лева обаче е близо двойно по-голяма - 416 636 души или почти една четвърт от всички пенсионери. До 108,88 лева пък вземат общо 6818 души.

От всички повече от 2,169 милиона души у нас малко над 109 хиляди получават наследствени пенсии. Повече от половината от тях или над 56 на сто са тези в размер между 108, 89 и 150 лева.

Месечни размери Общ брой %
До 108,88 лв. 6818 0,30%
108,89 - 150 лв. 103 785 4,80%
150,01 - 170 лв. 132 215 6,10%
170,01 - 200 лв. 173 818 8%
200,01 - 250 лв. 318 902 14,70%
250,01 - 300 лв. 366 160 16,90%
300,01 - 350 лв. 272 046 12,50%
350,01 - 400 лв. 206 053 9,50%
400,01 - 450 лв. 141 810 6,50%
450,01 - 500 лв. 101 102 4,70%
500,01 - 550 лв. 74 223 3,40%
550,01 - 600 лв. 55 630 2,60%
600,01 - 700 лв. 75 098 3,50%
700,01 - 800 лв. 47 632 2,20%
800,01 до 910 лв. 80 065 3,70%
над 910 лв. 13 880 0,60%

*В групата "над 910 лева" са включени хора, които реално получават пенсия от 910 или по-малко лева, но също така и добавка, с която тази сума надхвърля размера на тавана. В нея влизат хора, заемали определени длъжности, като магистрати, конституционни съдии и други.