През 2023 г. най-добре платените служители в Румъния са работили в IT сферата, сочи последният доклад на Review & Trends, публикуван от платформата за набиране на персонал eJobs.

Румъния е имала над 5,7 милиона активни служители през 2023 г., отбелязва Romania-insider.  Като 29,2% са взимали заплата между 3001 леи (1181 лева) и 4000 леи (1574 лева), 26,1% са получавали между 4001 (1574 лева) и 7000 леи (2754 лева) и 21,1% между 2001 леи (787 лева) и 3000 леи (1181 лева). Приблизително 7,8% са имали месечна заплата под 2000 леи (787 лева), 10,3% между 7001 (2754 лева) и 10 000 леи (3935 лева), а 5,5% над 10 000 леи.

Най-добре платени през 2023 г. са служителите от Букурещ, с нетна средна месечна заплата от 5000 леи (1967 лева). Средната стойност включва всички сфери на дейност и всички нива на опит и професионално обучение.

Окръг Тимиш е втори със среден месечен нетен доход от 4700 леи (1849 лева), следван от Клуж - 4500 леи (1770 лева), и Илфов, Яш, Брашов, Сибиу и Сату Маре - всички с 4000 леи (1574 лева).

В другия край на скалата, с нетна средна стойност от 3100 леи (1220 лева) на месец, Караш-Северин е окръгът с най-ниски заплати в Румъния. 

Почти година в еврозоната: Колко по-високи от българските са средните заплати в Хърватия?

Почти година в еврозоната: Колко по-високи от българските са средните заплати в последната държава, приела еврото?

С колко се различава часовата ставка на месечните заплати в двете държави?

По професия, независимо от местоположението си, ИТ служителите продължават да бъдат най-високо платените в Румъния през 2023 г. - със средна заплата от 6500 леи (2558 лева) на месец. Служителите в управлението на проекти и научноизследователската/развойната дейност са имали средни заплати от 6000 леи (2361 лева) на месец, докато средната месечна заплата в строителството е била 5000 леи (1967 лева).

Най-ниските средни стойности са отчетени от работещите в сектора на козметичните услуги, почистване - 3000 леи ( лева), офис/бек-офис/секретариат - 3100 леи (1220 лева), облекло - 3300 леи (1298 лева) и туризъм - 3400 леи (1338 лева).

През 2023 г. най-търсените работни места в eJobs са били за шофьор, за който средната заплата е 3800 леи (1495 лева) на месец, медицинска сестра - 4500 леи (1770 лева), оператор в кол център - 2800 леи (1101 лева), счетоводител - 3700 леи (1456 лева), инженер - 4800 леи (1889 лева) и икономист - 4500 леи (1770 лева).

Какви са годишните заплати в държавите от ЕС през 2022-а?

Какви са годишните заплати в държавите от ЕС през 2022-а?

Исландия и Люксембург са страните с най-високи годишни възнаграждения на гражданите