Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2022 г. е 1376,93 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Показателят практически представлява средната брутна заплата за даден период.

Средномесечният осигурителен доход за страната за една година назад, т.е. за периода от 1 декември 2021 г. до 30 ноември 2022 година е 1283,57 лева.

Това означава, че за ноември средният осигурителен доход е нараснал спрямо показателя за една година назад със 7,2%. Спрямо предходния месец октомври, сега средният доход е по-висок с 1,5%. За октомври тези две сравнения показаха нарастване съответно със 7% и с 1%.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период, служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2022 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), припомнят от НОИ.

Колко е средният осигурителен доход у нас за октомври?

Колко е средният осигурителен доход у нас за октомври?

Покачването е незначително