Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2022 г. е 1357,76 лева, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

Средномесечният осигурителен доход за страната за 1-годишен период назад (от 1 ноември 2021 г. до 31 октомври 2022 г.) е 1268,23 лева. Това означава, че за октомври осигурителният доход, т.е. на практика средната брутна заплата по договор, е със 7% по-висок от показателя за последната година.

Ще припомним, че рaзмepът нa cpeдния ocигypитeлeн дoxoд зa cтpaнaтa зa мeceц ceптeмвpи 2022 г. беше 1335,40 лв., т.е. за 1 месец показателят има незначително повишение от 1%.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2022 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Средният осигурителен доход достигна 1335 лева - колко е нараснал за 10 години

Средният осигурителен доход достигна 1335 лева - колко е нараснал за 10 години

За една година повишението му е с 14,5%