Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2022 г. е 1335,40 лв., съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

Същевременно средномесечният осигурителен доход за страната за последната една година, т.е. за периода от 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2022 г., е 1253,37 лева. За 2021 г. като цяло, показателят, който практически е средната брутна заплата, възлиза на 1169,25 лева месечно.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за горепосочения период, служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2022 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО).

На основа на данните от НОИ може да се изчисли, че за септември средния осигурителен доход е по-висок с 6,5% от средномесечният за последната една година. Само спрямо септември миналата година, средният осигурителен доход се е вдигнал с 14,5%.

Справка с данните на НОИ за размера на средния осигурителен доход преди 5 години, т.е. през септември 2017 г., показва, че тогава той е бил 826,37 лева, което означава ръст спрямо сега с 61,6%.

А през септември 2012 г., средния осигурителен доход у нас е бил 621,38 лева, т.е. за 10 години размерът му е скочил малко над два пъти (със 115%).

С колко нарасна средният осигурителен доход у нас за година

С колко нарасна средният осигурителен доход у нас за година

Какви бяха стойностите на показателя преди 5 и 10 години