Три безплатни тегления от банкомат месечно, предвиждат промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, които са внесени от Министерски съвет в парламента.

Идеята е хората, които получават средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи, обезщетения по социално осигуряване, социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти, да имат сметка, по която да не се начисляват няма банкови такси - такса обслужване и такса теглене. Важно е да отбележим, че такси за теглене няма да се удържат само, когато банкоматът е собственост на банката, но не и когато се теглят суми от устройства, различни от тези на обслужващата банка. Освен това безплатните тегления няма да важат за теглене на пари в брой на каса в офис на банката.

Ограничаването на броя на безплатните тегления е свързано с решение на депутатите от миналата година, с което беше въведено задължение трудовите възнаграждения в компании с над 100 души персонал да се изплащат само по банков път.

Тогава обаче беше повдигнат въпроса за това доколко е редно хората да са задължени да теглят заплатата си от банкомат, за което да им бъдат начислявани такси.

Важно е да отбележим, че и в момента финансовите институции имат пакети с безплатни тегления от банкомати на обслужващата банка, които обичайно са повече от три. В масовия случай тегленията са неограничен брой и важат дори и за банкомати на банки, различни от обслужващата.

Банките вече няма да ни таксуват, ако теглим заплатата си на гише или от банкомат, но при едно условие

Банките вече няма да ни таксуват, ако теглим заплатата си на гише или от банкомат, но при едно условие

Дългият път от кеша към банковите преводи

Освен ограничаване на броя на безплатните тегления до три, промените предвиждат отпадане на таксата за регулярно обслужване на сметката, по която се получават описаните по-горе плащания. Освен това потребителите ежемесечно ще могат да инициират общо до три кредитни превода, включително чрез системите за онлайн банкиране на обслужващата банка.

А какви са таксите в момента?

Към момента средната такса за обслужване на разплащателна сметка в офис на банката е 3.73 лв./месечно, а при издадена дебитна карта към сметката - 2.37 лв./месечно.

Тегленето на пари в брой (до 1 000 лв.) от разплащателна сметка в офис на банката струва средно 3.55 лв. или 0.58% от сумата (минимум 6.50 лв.), а от банкомат на банката 0.29 лв. или 0.13% от сумата (минимум 0.30 лв.).

Тегленето от банкомат на банка, различна от обслужващата е значително по-скъпо - 1.10 лв. или 0.18% от сумата (минимум 1.39 лв.).

Онлайн кредитните преводи струват средно 0.46 лв. при банкиране към платежна сметка при същата банка и 1.03 лв., когато те се случват към платежна сметка при друга банка.

Банковата печалба расте с 66% от ниските лихви, а не от високите такси

Банковата печалба расте с 66% от ниските лихви, а не от високите такси

Няма съмнение, че въпросните такси и комисионни са високи