Правителствата може да дават определени обещания за това, че в бъдеще размерът на пенсиите ще расте, но те може никога да не се сбъднат. Или поне това смятат от Световния икономически форум.

Експертите от организацията изчисляват, че дефицитът в спестяванията за пенсии в осемте големи икономики расте с впечатляващите 28 милиарда долара на всеки 24 часа. И ако не бъдат взети мерки за ограничаване на този недостиг, до 2050 година той ще нарасне до 400 трилиона долара или пет пъти колкото глобалната икономика днес.

За да получат тези резултати, от форума са изследвали Канада, Австралия, Холандия, Япония, Индия, Китай, Великобритания и САЩ.

Според специалистите дефицитът се изостря основно заради нарастващата продължителност на живота и спадът в раждаемостта в развитите икономики. Прогнозите са, че между 2017 и 2050 година пенсионерите в глобален мащаб ще се увеличат от 1,5 милиарда до 2,1 милиарда души.

В същото време работещите хора на един пенсионер в света ще намалеят двойно - от осем днес до четири след малко повече от две десетилетия.

"Очакваното увеличение на продължителността на живота и произтичащото от това застаряване на населението може да се нарече финансовият еквивалент на изменението на климата казва ръководителят на Майкъл Дракслер от форума.

Конкретно изчисленията на САЩ показват, че ако не бъдат предприети промени, т.нар. Доверителен фонд за социално осигуряване ще остане без спестявания до 2034 година.

Снимка 351666

Източник: Visual Capitalist