Централна Кооперативна Банка (ЦКБ) вече има допълнителна защита при плащания в интернет. Новата функция е за допълнително удостоверяване на самоличността на картодържателя при онлайн пазаруване чрез въвеждане на поне два независими елемента за потвърждение на идентичността им, като се засилва превенцията срещу опитите за измами.

Клиентите на ЦКБ с действащи карти, ще получат първоначална статична парола чрез SMS съобщение, на посочен от тях мобилен номер, записан в банковата система. Кодът съдържа и последните 4 цифри от номера на картата, за която е предназначен. Паролата ще бъде еднократна и ще важи до един месец от получаването й.

При новоиздадени карти клиентите ще получават първоначалната парола чрез ПИН писмо заедно с банковата си карта.

След като първоначалната регистрация е вече извършена, при желание да се върнат отново на клиентската страница, потребителите ще получават динамична парола чрез SMS съобщение.

Всеки клиент, който използва услугата, ще може да извършва онлайн трансакции след въвеждане на получената статична парола (зададена през клиентската страница), както и динамичната парола.