На 4 юни тази година се навършват 142 години от създаването на българския лев. По повод рождения ден на българския лев ще се проведе Ден на отворените врати в Българската народна банка. БНБ ще осигури свободен достъп за граждани до централната сграда на институцията - във времето от 10.00 до 17.00 часа.

На 4 юни 1880 г. е обнародван и влиза в сила Законът за правото на рязане на монети в Княжество България.

С този закон се създава националната парична единица "лев", разделен на сто части - "стотинки", и се определят теглото, металното съдържание и изображенията на българските монети. От деня на обнародване на закона всички правителствени и общински институции в България, както и частните лица, били задължени да приемат левове и стотинки и да издават документи за парични операции със суми в левове и стотинки.

500-годишната емблема на Венеция Procuratie Vecchie отваря врати за посетители за първи път в своята история

500-годишната емблема на Венеция Procuratie Vecchie отваря врати за посетители за първи път в своята история

През последните 5 години течеше реставрацията на Старите прокурации

Факсимиле на обнародвания Закон за правото на рязане на монети в Княжество България може да бъде видяно тук.

Към 1878 г. в стопанския оборот на страната се използват различни чуждестранни монети - най-вече турски, руски, румънски и сръбски сребърни монети.

Българската народна банка (БНБ), създадена през 1879 г., успява да наложи употребата на лева на българска територия и изтласкването на чуждестранните монети от паричното обращение до края на 1886 г. с помощта на специални закони за преустановяване ползването на румънски и сръбски монети (законът е приет през 1884 г.) и на руски монети (законът е приет през 1886 г.).

Първите монети на Княжество България са медните от 2, 5 и 10 стотинки, отсечени през 1881 г. През 1882 г. са отсечени сребърни български монети от 1 и 2 лв., а през 1894 г. са отсечени златни монети от 10, 20 и 100 лв.

Корабокрушението край нос Сунион: Мистериозната история на кораба "Таормина"

Корабокрушението край нос Сунион: Мистериозната история на кораба "Таормина"

Как е потънал италианският кораб?

До края на Балканската война са отсечени монети от злато, сребро и медни сплави, в това число първите български възпоменателни монети от 1894 г. - златните 20 и 100 лв. Започват да се секат и разменни монети от неблагородни метали и сплави - в обращение през 1917 г. навлизат цинкови, а по-късно и алуминиеви монети. В навечерието на Втората световна война се секат железни монети. По време на Втората световна война се секат 10 вида разменни монети. До 1952 г. всички български монети се секат в чужбина. През 1951 г. се създава българският Монетен двор и през 1952 г. в него България за първи път сама отсича монети.

В българския Монетен двор и до днес се секат разменните и възпоменателните монети на България. Възпоменателните монети са предимно от сплави, мед, сребро и злато и са посветени на различни теми - събития и личности от българската история, постижения в спорта, технологиите и на природна тематика.

Пълен каталог на българските монети от 1881 г. до днес може да се види тук.

Как да пресушим морето: Трагичната история на Арал

Как да пресушим морето: Трагичната история на Арал

Аралско море е било четвъртият по големина вътрешен воден басейн на планетата, с площ от 67 000 кв. км

През 1885 г. е приет закон, който предоставя на БНБ монополно право да издава банкноти в страната. Според същия закон всички държавни учреждения са задължени да приемат българските банкноти. Първите български банкноти са със златно покритие в размер 1/3 от номинала.

Първите български банкноти от 20 и 50 лв са отпечатани през 1885 г. 

През 1891 г. е приет закон, позволяващ на БНБ да издава и банкноти със сребърно покритие в размер 1/3 от номинала.

През следващите години златният стандарт периодично се отменя и възстановява, а съотношението в сребърния стандарт се променя. След балканските войни и Първата световна война, в началото на 1919 г. закон преустановява обменяемостта на левове срещу злато и сребро. Златното покритие на българския лев се възстановява със закон през 1924 г., но същият закон отменя правото на БНБ да издава банкноти със сребърно покритие.

България за първи път сама отпечатва банкноти през 30-те години на ХХ век

Това са отпечатаните в Държавната печатница в София банкноти от 5000 лв., емисия 1924 г., и 20 лв., емисия 1925 г. Когато след 1989 г. в България започва преходът към пазарно стопанство, новоприетият Закон за БНБ възстановява двустепенната банкова система, състояща се от търговски банки и централна банка, и потвърждава монополното право на БНБ да емитира българските монети и банкноти. След либерализацията на цените и последвалата инфлация в периода 1991 г. - 1994 г. се емитират парични знаци с високи номинали, включително монети от 50, 100, 500 и дори 10 000 лв., както и банкноти от 20, 50, 100 (две емисии), 200, 500, 1000 и 2000 лв.

Кризата в края на 1996 г. води до нов период на много висока инфлация и през 1996 г. - 1997 г. БНБ спешно пуска в обращение по две емисии банкноти с номинална стойност 1000, 2000, 5000 и 10 000, а също и банкнота с номинална стойност 50 000 лв.

Една история за висока инфлация и трябва ли отново да се страхуваме?

Една история за висока инфлация и трябва ли отново да се страхуваме?

През миналия век САЩ вече претърпяха три периода на хиперинфлация

През 1997 г. в страната е въведен валутният борд и курсът на лева е фиксиран първоначално към германската марка, а след това към еврото. Така се постига ценова стабилност, която дава възможност през 1999 г. да се извърши деноминация на лева. В обращение са пуснати нови банкноти от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 лв., както и монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 ст.

В последващите години БНБ емитира и банкнота от 100 лв. и разменни монети от 1 и 2 лв.

През 2005 г. БНБ емитира първата българска възпоменателна банкнота. Тя е с номинална стойност 20 лв. и е върху нея поместена реплика на първата българска банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 1885 г. Тази българска възпоменателна банкнота първа вгражда полимерен прозорец в хартията - защитен елемент, който по-късно е използван и в други банкноти по света, включително в новата серия евробанкноти.

През 1994 г. е създадена Печатницата на БНБ. Всички български банкноти, емитирани в периода от 1999 г. до 2013 г., са отпечатани в Печатницата на БНБ, а от 2014 г. до днес - в съвместното дружество на Печатницата на БНБ и François-Charles Oberthur International, Франция.

От 2018 г. БНБ пуска в обращение нова серия банкноти

Промените в банкнотите от новата серия произтичат основно от въвеждането на нови защитни елементи. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите от емисиите в периода 1999 г. - 2009 г., които остават в обращение. Първата банкнота от новата серия е с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г. Тази българска банкнота спечели престижна международна награда, като бе избрана за банкнота на 2019 година по време на конференцията "Висока сигурност при печатните технологии (High Security Printing EMEA)" от 25 до 27 март 2019 г. в Малта.

Любопитната история на най-дългия в света морски мост

Любопитната история на най-дългия в света морски мост

Комбинираният автомобилно-железопътен мост Йоресунд свързва Швеция и Дания

Втората банкнота от новата серия е с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 г., и е в обращение от 1 ноември 2019 г. Третата банкнота от новата серия е с номинална стойност 20 лева, емисия 2020 г., и е в обращение от 20 март 2020 г. Четвъртата банкнота от новата серия е с номинална стойност 10 лева, емисия 2020 г., и е в обращение от 12 юни 2020 г. Последната, пета, банкнота от новата серия е с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г., и ще бъде пусната в обращение през есента на 2020 г.

Със своите номинали, дизайн и стилистика българските парични знаци отразяват различните периоди в развитието на държавата, състоянието и промените в нейното политическо устройство, икономика, култура и различни обществени сфери. Българските монети и банкноти са част от символиката на държавността и по уникален начин съхраняват и пренасят за бъдещите поколения историческата и културната памет на нацията.