Всяка българска компания може да изнася навън. Трябва обаче внимателно да се преценят пазарите, на които могат да изнасят. Големите пазари изискват големи количества, на които трябва да могат да отговарят. Колкото и сходни да са чертите в икономиките и начина на поведение и навлизане на чужди пазари, има много различни особености в различните точки на света, които трябва да се проучат и предприемачите в България да бъдат наясно с това. Това заяви Бойко Таков от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия в  предаването Money.bg  по телевизия Bulgaria On Air.

"Ние имаме няколко различни механизми, с които подпомагаме износа на българските компании. Организираме изложения и панаири в чужди държави, като през последната година това е възпрепятствано, заради усложнената ситуация в целия свят. През февруари заведохме седем български компании на национален щанд в Дубай на едно от най-големите изложения за хранително-вкусова промишленост. Организираме и търговски мисии в други държави. Третият механизъм са обученията, които са важни заради особеностите на различните пазари", заяви Таков.

"Няколко са начините с които да се достигне до експортен клиент. Единият е със собствено търговско представителство в страната, който е скъп и само по-големи фирми си го позволяват. Вторият вариант е чрез агенти, а третият вариант е фирмите сами да търсят контакти, като най-популярно е имейл оферирането, където сме специализирани и ние от Prospectika. Успяваме да докараме много запитвания към бизнеса в рамките на седмица - две", казва Димитър Мандов от Prospectika.

Кои индустрии или стоки са предпочитани в чужбина?

По думите на Таков добър пример са велосипедите, където сме на шесто място по износ. Силен е секторът на козметиката, хранително-вкусовата промишленост. Като цяло се реализира износ във всички сектори според него.

"Опитът ни показва, че кризата до известна степен помага. Голяма част от големите вносители се затрудняват с вноса от Близкия изток и Азия. За съжаление най-силно пострада хотелиерство и ресторантьорство. Поради затварянето на дистрибуционния канал голяма част от компаниите потърсиха нови доставчици. Онлайн общуването се засили, стана много по-лесно за използване, което ускори търсенето на нови клиенти, намали разходите. Но размишленията дали да се вкара още един доставчик стават все по чести", заяви Мандов.

Модерните методи на представяне на бизнеса работят и за износ на продукти, и за услуги, казва още Мандов.

"Когато бизнеса се представи по подходящ начин към потенциални клиенти, все някой ще се заинтересува. Стрелянето "на спяпо" в подобна ситуация, където търсенето е увеличено и всичко се променя, има смисъл", заяви той.