Едно писмо се оказва ябълката на раздора за едно от най-заможните семейства във Великобритания. И то трябва да покаже как ще се раздели богатство от 11,2 милиарда долара.

Във въпросното писмо от 2014 година, което е подписано от четиримата братя от фамилията Хиндуджа, се казва, че активите, управлявани от един от тях, принадлежат и на останалите. Към настоящия момент обаче 84-годишният Шричард Хиндужда, който е глава на семейството, и неговата дъщеря Вину, искат документът да бъде признат за нищожен.

Диспутът между членовете на базираната в Обединеното кралство фамилия идва на фона на излязло във вторник съдебно решение, поред което останалите трима братя - Гопичанд, Пракаш и Ашок, са се опитали да използват писмото, за да поемат контрола над Hinduja Bank - актив, който е собственост на Шричард.

Той и неговата наследничка искат съдът да обяви, че даденото писмо няма никаква юридическа стойност и не може да бъде използвано като завещание. Също така Шричард настоява, че още през 2016 година е настоявал, че документът не отразява неговата воля и желания.

От своя страна неговите братя посочват, че съдебният процес "противоречи на ценностите на основателя на нашия бизнес и на семейството". Те твърдят, че един от ключовите принципи на фамилията е, че "всичко принадлежи на всеки и нищо не е само на някого".

Все пак ако Шричард победи в съдебната битка, тогава всички негови активи ще отидат в ръцете на дъщеря му и на нейното семейство, включително целия дял от Hinduja Bank.

Хиндуджа е едно от най-богатите семейства в света. Основната част от богатството им е концентрирано в конгломерата Hinduja Group, който има инвестиции в редица сектори - от финанси, през медии и здравеопазване. Общата стойност на активите им възлиза на 11,2 милиарда долара.