През 2016 година разходите на китайците за придобиването на предмети на разкоша се увеличават с 3 процента и ще достигната 120,4 милиарда долара, съобщава изследователската агенция Fortune Character.

Но темповете на повишаването на разходите за тази категория покупки се забавят относително спрямо миналата година, когато те нараснаха с 10 процента. Това е свързано с отслабването на икономическия растеж на страната, което се отразява негативно върху търсенето на луксозни стоки, са посочва в анализа, цитиран от Интерфакс.

Въпреки това, както и досега, китайските потребители купуват почти половината от световния обем на предметите на разкоша в света. Хонконг и Европа остават най-популярните направления за желаещите да се купят стоки от премимум класа.

За последните пет години, обаче, броят на богатите китайци, които планират да увеличат разходите се съкращава. През 2016 година едва 17 процента анкетирани от тази категория китайски потребители са заявили намерения да повишат разходите си за покупки на луксозни стоки, се отбелязва в анализа.