Щатите са известни като родината на едни от най-многобройните супербогаташи в света. Колкото и различен да е бил пътят към милиардите на всеки от тях, те имат и няколко характеристики, по които си приличат. 

1. Градят богатството си продължително

Малцина са забогатели бързо, като тези, които са го направили, най-често не са успявали да запазят богатството си дълго време. Основна част от състоянието на мултимилионерите е от доход, получаван от инвестиции.

2. Спазват основните правила във финансите

Тази група не са натрупали богатството си с поемането на големи рискове. Вместо това - 86% от тях споделят, че най-големите им доходи са идвали от сделки и инвестиции, които са държали дълго време. 89% от инвеститорите са спечелили основно от акции и облигации.

3. Те са оптимисти и опортюнисти

Очакванията на богатите инвеститори за пазарите за следващите години са преобладаващо оптимистични. Само един от петима са държали в кеш повече от 25% от активите си.

4. Използват кредитите стратегически

Близо двама от трима са използвали кредити, за да натрупат милиони.

5. Внимават с данъците

Основна част от богатите споделят, че данъчната политика по отношение на един нов бизнес в много по-голяма степен предопределя вложенията в него от потенциалните рискове и печалби.

6. Дисциплинирани са

Четири от пет мултимилионера заявяват, че инвестират с цел да посрещнат дългосрочните си цели, а не краткосрочните си нужди.

7. Имали са добри примери, докато са израствали

Макар не всички да са с богати родители, повечето от мултимилионерите са имали добри примери в семействата си. Родители са изисквали от тях дисциплинираност и са оказвали натиск да учат повече.

8. Обичат да даряват

Около две трети от мултимилионерите са дарявали за благотворителност.

9. Отдадени са на семейството си

Цели 86% от мултимилионерите са женени или са в дългосрочни партньорски отношения.