Експерти на Международния валутен фонд представиха икономическа прогноза , в рамките на която оценяват потенциала на страните, които с оглед на сегашните темпове на развитие ще забогатеят най-много до 2020 година. Основен критерий в класацията е брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в тези държави.

Снимка 372761

Източник: iStock

1. Макао

БВП на човек от населението: $143,12 хиляди 

Световният център на казината и хазарта ще стане най-богатото място на планетата до 2020 г., смятат експертите на МВФ. 

Тази бивша португалска колония в южната част на страната е район с особен статут в рамките на Китай. Макао се превърна в азиатски център на хазарта преди десетилетие. 

Това е единственото място в Китай, където хазартът е законен, поради което Макао привлича хиляди хора не само от континентален Китай, но и от цял ​​свят. 

Брутният вътрешен продукт на Макао се е утроил от 2001 г. насам.

Снимка 227375

Източник: iStock

2. Катар

БВП на човек от населението: $139,15 хиляди

 Катар, според прогнозите на МВФ, ще загуби титлата на най-богатата страна до 2020 г., като отстъпи тази титла на Макао. 

Добивът на нефт и газ дава повече от 50% от БВП, 85% от стойността на износа и 70% от приходите на държавния бюджет. 

Тези природни ресурси направиха Катар първа страна в света по отношение на БВП на глава от населението. 

Развити са също така нефтопреработвателната, нефтохимическата, химическата и металургичната индустрия (голям комплекс за производство на стомана в Ум Саид работи върху вносни суровини).

Снимка 366167

Източник: iStock

3. Люксембург

БВП на човек от населението: $118,15 хиляди

Само три европейски държави влязоха в топ 10 на най-богатите страни през 2020 година. Сред тях Люксембург заема най-предното място. 

Една от най-богатите страни в Европа с най-висок стандарт на живот.

Благодарение на благоприятните бизнес, правни и административни условия и офшорната зона, в столицата са разположени около хиляда инвестиционни фонда и повече от 200 банки - повече, отколкото във всеки друг град в света.

Снимка 333407

Източник: iStock

4. Сингапур

БВП на човек от населението: $105,80 хиляди 

В световния финансов център Сингапур, БВП на глава от населението, според прогнозите на МВФ, очаква да нарасне до $ 117 535 до 2023 година. 

Сингапур е привлекателна за инвеститорите високо развита държава с пазарна икономика и ниско данъчно облагане, където важна роля играят транснационалните корпорации. 

Снимка 217537

Източник: Wikipedia

5. Бруней

БВП на глава от населението: $94,37 хиляди 

Благодарение на богатите запаси от петрол и природен газ, Бруней заема едно от първите места в Азия по отношение на жизнения стандарт. 

В основата на икономиката на страната са производството и преработка на нефт (повече от 10 милиона тона годишно) и газ (повече от 12 милиарда кубически метра), чийто експорт осигурява повече от 90% от валутните постъпления и 60% от БВП.

По производство на втечнен газ Бруней заема едно от лидерските места в света, като той се изнася главно за Япония и някои други страни.

Снимка 224542

Източник: iStock

6. Ирландия

БВП на глава от населението: $87,87 хиляди 

Макар износът да остава основен двигател на икономическия растеж на Ирландия, потребителските разходи, бизнес инвестициите, строителството също имат съществен принос за бързото развитие на страната.

Безработицата е много ниска, а доходите на населението се характеризират с бързо нарастване.

Снимка 218665

Източник: iStock

7. Норвегия

БВП на човек от населението: $78,54 хиляди 

Норвегия е най-големият производител на петрол природен газ в Северна Европа. 

Норвежката икономика обхваща добре развита мрежа от отрасли, свързани с морския транспорт и аквакултурите и други сектори, като осигурява по-голямо разнообразие от стоки и услуги за населението. 

Хидроенергетиката покрива повечето от енергийните нужди, което позволява да се износя по-голямата част от нефта и природния газ.

На база на тези постъпления страната разполага с най-големия суверенен фонд в света, който благосъстоянието на сегашните и бъдещите поколения на норвежката нация.

Снимка 357709

Източник: iStock

8. Обединени арабски емирства

БВП на човек от населението: $71.61 хиляди 

Базата на икономиката на ОАЕ е реекспорт, търговия, добив и износ на суров петрол и природен газ. Производството на нефт е над 2 милиона барела на ден, повечето от които се падат на емирството Абу Даби, но така също и на Дубай и Шаржа.

Петролът осигури силна динамика и просперитет на ОАЕ само за няколко десетилетия, но и други сектори на икономиката също се развиха доста бързо и успешно, особено външната търговия и туризма.

Снимка 304745

Източник: iStock

9. Кувейт

БВП на глава от населението: $70,93 хиляди

Според собствената оценка на Кувейт страната има големи запаси от петрол - около 102 милиарда барела, или 9% от световните нефтени резерви. 

Петролът дава на Кувейт около 50% от БВП, 95% от приходите от износ и 95% от постъпленията в държавния бюджет. 

Но също така в страната са развити производството на строителни материали, торове и хранително-вкусовата промишленост. 

Кувейт е световен лидер по обезсоляване на морска вода. 

Изкуствените торове представляват важна част от износа на страната. В същото време Кувейт развива и все повече отрасли, които не се свързани с петрола.

Снимка 280871

Източник: iStock

10. Хонконг

БВП на глава от населението: $ 70,3 хиляди 

Експертите на МВФ прогнозират, че БВП на глава от населението в Хонконг ще достигне $80 000 в 2023 година. 

Икономиката територията с особен статут в Китай се базира на свободния пазар, ниско данъчно облагане и държавната ненамеса в икономиката. 

Хонконг не е офшорна зона, а свободно пристанище, което не налага мита върху вноса, няма данък върху добавената стойност или други негови еквиваленти. 

Акцизи се налагат само върху четири вида стоки, независимо дали се внасят или са местно производство.