Дефицитът по текущата сметка за периода януари-юни се е повишил с 2,4 милиарда евро до 19,1 милиарда евро на годишна база, сочат данните от Централната банка на Гърция, цитирани от електронното издание „Репортер". Повишението на дефицита по текущата сметка се дължи на търговския дефицит и дефицита в приходите докато излишъкът от текущите трансфери и обслужването се повишиха.

През юни текущата сметка достигна дефицит от 3 милиарда евро при 2,5 милиарда евро дефицит през юни 2007 година.

Търговският дефицит за януари-юни се е увеличил с 3,7% или 19,7% на годишна база, докато дефицитът в приходите се е разширил с 13,2% до 5 милиарда евро.

Излишъкът от текущите трансфери се е повишил до 2,4  милиарда евро, докато излишъкът в услугите е нараснал с 9,2% до 6,3 милиарда евро.

В България  текущата сметка също е отрицателна. Проблемите във външнотърговски баланс са характерни за целия балкански регион.  

Дефицитът по текущата сметка у нас от януари до юни 2008 година е 3,785 млрд.евро, което е 11,5 от БВП на страната, сочат данните на БНБ.