Понеделник, 02.10.2006. Reuters се позовава китайската агенция Xinhua news за нов обнародван китайски доклад, според който повече от четвърт от водата на най-дългата река в Азия е замърсена и е негодна за пиене.

Новият доклад на Комисията на водните ресурси на Яндзъ показал, че 27,5% от водните ресурси по протежение на реката не могат дори да бъдат пречистени за питейна употреба. За сравнение показателят през 1998 г. е бил под 20%.

Останалите 72,5% от водните тестове показват, че водата може да се употребява след пречистване. 30 милиарда метрични тона замърсена вода са излени в реката, което е с 50% повече от 1998 г.

Reuters коментира, че по дължината на Яндзъ и нейните притоци живеят стотици милиони души, там са разположени и големите градове Чонджинг, Вухан и Нанджинг.
Китайското правителство нпо принцип насърчава политиките по пречистване на водата, но местните власти проявяват много по-ниски стандарти спрямо крупните производители в провинциите.

Добре е известно, че Република Китай заплаща невероятния икономически ръст с качеството на природната си среда. Засегнато е не само населението в Китай, а и съседните държави.