Износът на текстил и облекло представлява 15,5% от общия износ на България и 27,6% от износа на България за ЕС, съобщиха от МИЕ. 

Общият износ на текстил и облекло на България през първото полугодие на 2006 година възлиза на 1 720 млн. лева.

86% от българския износ на текстил и облекло е за страните от Европейския съюз.

Наблюдава се  значителен ръст в стойността на износа на текстил и облекло за ЕС +10% в сравнение със същия период на предходната година.

От страните в Европейския съюз най-големи пазари са Италия, Гърция, Германия, Франция, Испания и Великобритания. Германия е основният ни пазар за конфекция, а Гърция за трикотаж.

Вторият по големина експортен пазар на България след ЕС е Турция, но стойността на износа за Турция продължава да намалява за трета поредна година.

На трето място като експортен пазар излиза Румъния, износът за която продължава да расте в сравнение с миналата година.

Общият внос в България на текстил и облекло през първото полугодие на 2006 г. възлиза на 1 412  милиона  лева. Традиционно най-голямото перо във вноса (73,2%) са текстилните суровини, платове и спомагателни материали, които се внасят най-вече за дообработка на ишлеме.

Както обикновено основната част от вноса е от страните в ЕС /71% от общия внос на текстил/, от където са по-голямата част от възложителите за работа на ишлеме.

Днес  в София се открива Национален институт по облекло и текстил, което беше определено като едно от най-важните събития за сектора за последните 15 години.