Господин Казини, от колко години сте в България?

За първи път посетих България през 2000 г., когато заедно с Алесандро Профумо (изпълнителен директор на UniCredit Group) дойдохме за придобиването на Булбанк. Тогава бяхме на вечеря с борда на директорите на банката и за пръв път опитахме българска ракия. Ако трябва да съм честен, не бях подготвен за подобно приключение, предполагам, че същото важи и за Профумо. След това посещавах страната ви още 6-7 пъти, защото по това време бях директор на корпоративното поделение на банката и отговарях за дейността й в Централна и Източна Европа. Още тогава, когато се запознахме с местния екип, който ръководеше банката, ние веднага намерихме общ език. Изключително добре започнахме да си партнираме и в този момент мога да кажа, че това успешно сътрудничество продължава и до днес. За съжаление много често ми се налага да пътувам, особено през уикендите, защото семейството ми продължава да живее във Флоренция и в случаите, когато в събота и неделя оставам в България, наистина се наслаждавам на престоя си тук. Обикновено през седмицата съм много зает и нямам възможност да се отдавам на личните си интереси. След две седмици семейството ми ще се присъедини към мен и аз съм много щастлив, че те ще посетят България, защото им разказвам някои неща за страната ви, но те ще имат коренно различно впечатление, когато дойдат тук. По принцип е много трудно, когато на човек му се налага да живее в чужда държава, тъй като трябва да е запознат с бита и психологията на местното население. Но аз имам опит, тъй като три години съм живял в Словакия и в Чехия.

Посочете три неща, които са ви направили впечатление у нас.

Първото, което трябва да споделя, е, че България преди влизането й в ЕС абсолютно наподобява останалите страни, които се присъединиха към обединена Европа. Аз имам поглед, защото бях в Словакия, преди тя да стане пълноправен член на Евросъюза. По това време там се наблюдаваше икономически бум, сериозни усилия - политически и икономически - се хвърлиха за подготовката на страната за членството й. Много неща трябваше да се направят, а други да бъдат завършени. Създаде се много конкурентна среда и пазарът се отвори. Същото ще се случи и тук. Не се притеснявам за България, дори смятам, че оттук насетне вие ще имате много повече възможности. Трябва да е ясно, че някои сектори по-трудно ще понесат присъединяването, ще се наложи преструктуриране на част от тях. В България ще дойдат много пари от структурните фондове.

Има ли интерес от страна на италианските инвеститори към България?

Освен това фактът, че страната ви ще стане част от обединена Европа, ще накара много компании да се обърнат към този пазар. И искам да ви уверя, че много италиански инвеститори ще открият България, много чужди капитали ще тръгнат към вас, както вече се случва. Тук ще стъпят не само големите корпорации, но и средно големите, и по-малките компании, особено в индустриалния сектор и недвижимите имоти.

А какво ще се случи в банковия сектор след началото на 2007 г.? Много анализатори са на мнение, че той е може би един от най-подготвените за задаващата се конкуренция от Европа.

Фактът, че по-голяма част от банките тук са собственост на големи банкови групи от чужбина, със сигурност е от решаващо значение. Конкурентната среда в момента, в която банките оперират, е огледална на тази в развитите западни държави. Това дава възможност на трезорите да предприемат всички действия, които ще им помогнат напълно да покрият изискванията. Всички чужди банки, които са стъпили на българския пазар, внасят знания, продукти и ноу-хау отвън, а това е добре дошло за клиентите, защото имат възможност да избират. Така те получават добри услуги на конкурентни цени. Освен това банковата система подпомага и еволюцията на цялата икономика, защото не може в един не чак толкова развит пазар да бъдеш прекалено иновативно настроен. Пазарът се развива и постепенно започват да навлизат нови продукти и услуги. Българите разбират, че могат да се финансират по различни канали. Така, от една страна, хората имат достъп до по-добри услуги, а от друга, банките увеличават продуктивността си.