Белгийската финансова група КВС Group стана собственик на ЗПАД ДЗИ, става ясно от съобщение на БФБ-София.

На 29.01.2007 г. е бил сключен договор за продажба на 70 % от капитала на ЗПАД "ДЗИ" за сумата от 185 000 000 евро.

Продавач по сделката е "Контракт София" ООД, а купувач на големия пакет акции е дъщерно дружество на КВС "КВС Insurance NV".

В допълнение на тази цена сделката за продажба включва и допълнително плащане за 70% от неразпределената печалба от продажбата на дела на ЗПАД ДЗИ и Галоуей ООД (100% дъщерно на ЗПАД ДЗИ и ЗПАД ДЗИ-Общо застраховане) в "ДЗИ Банк"АД, в размер на около 75 000 000 евро.

Към сделката се включва и придобиването от белгийска страна на посредническата компания "ДЗИ Инвест", която предоставя брокерски услуги, издаване на ценни книжа и управление на портфейли.

Цената може да подлежи на корекция съобразно стандартни механизми от международната практика за приключване на подобни транзакции.

Сделката ще бъде приключена след получаване на всички необходими регулаторни и корпоративни одобрения. 

След приключване на сделката KBC ще отправи към останалите акционери на ЗПАД ДЗИ търгово предложение за придобиване и на останалите 30% от капитала на застрахователната компания.

За KBC покупката на ДЗИ е значима по характера си сделка, като застрахователното дружество ще предостави на белгийците допълнително ноу-хау и опит в сферата на застраховането, като същевременно ще насърчи съвместните действия на съществуващите в групата на KBC застрахователни компании от Централана и Източна Европа.

"Българският пазар отговаря на критерии на KBC за експанзия в ЦИЕ. Сега ние ще можем да ползваме конвергенцията на българската икономика и потенциала за по-нататъшно проникване на банковия и по-специално на застрахователния пазар в България", заяви главния изпълнителен директор на групата KBC Андре Берген. 

От своя страна изпълнителният директор на ДЗИ Недялко Чандъров заяви, че имайки предвид професионализма, решителността и ентусиазма на служителите на ДЗИ, интегрирането на компанията в подобна мощна, международна финансова група, ще запази и засили позициите на ДЗИ сред водещите участници на българския финансов сектор за напред.