Рязкото падане на индексите на глобалните фондови пазари, започнало от миналия петък, няма да засегне бразилската икономика.

Така счита министърът на бразилската икономика Гидо Мантега, цитиран от кореспондента на РИА в Южна Америка.

„Инвестициите в бразилската икономика се намират на рекордно равнище, и даже ако този поток малко намалее, това няма да измени общата тенденция", казал е Мантега пред журналисти в петък.

Министърът е коментирал ситуацията на световните финансови пазари. По неговите думи, банковият сектор в Бразилия има достатъчно стабилни позиции и не е свързан по никакъв начин с тези отрасли на икономиката, които са изпаднали в кризис.

Нито една бразилска банка не е свързана с проблемите на ипотечните кредити в САЩ, предизвикали падането на котировките".

По мнение на министъра на финансите на Бразилия, след края на кризата страната му ще се окаже в печеливша ситуация и ще остане сред приоритетните направления за световните инвеститори.

„Тази нестабилност ще накара инвеститорите да търсят по-малко рискови способи за влагане на капитали. В Бразилия инвестициите са надеждни и рентабилни, а рисковете несравнимо по-малки".

Гидо Мантега напомня, че резервите на Бразилия в злато и валута възлизат на $158,4 милиарда, а темповете на ръста през първото полугодие на 2007 са на равнището 10 млрд. долара ежемесечно.

Това според министъра осигурява значителен приток на външен капитал и прави от Бразилия един от най-привлекателните и перспективни пазари за чуждестранните инвеститори.