Заместник - министърът на земеделието и храните Светлана Боянова ще вземе участие в обществен дебат, посветен на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2010 г. , който ще се проведе  на 10 юни в  Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Дискусията е под надслов „Земеделие и политика - връзката си ти!" и се организира от евродепутатът и представител на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент г-жа Мария Неделчева съвместно с Министерството на земеделието и храните. Специален гост на форума ще е генералният секретар на Copa-Cogeca г-н Пека Песонен.

В рамките на обществения дебат ще бъдат обсъдени бъдещите промени в ОСП по отношение на директните плащания, агроекологичните и плащанията за необлагодетелствани райони, възможностите за инвестиции, подобряване на конкурентоспособността и средата на живот в селските райони, както и пазарните механизми за подкрепа на различните браншове.