Една от най-големите компании в света в сферата на пристанищната логистика и шипинг услугите "Coeclerici" (Коеклеричи) планира да стъпи на българския пазар.

Това стана ясно днес по време на проведен семинар във Варна под надслов: "Коеклеричи" - иновативни решения за пристанище Варна".

Италианската компния обяви своите намерения за бъдещо разширяване на дейността си у нас и по-специално във Варна, като планира големи инвестиции в морската столица.

Coeclerici предлага съвременни, иновативни и икономически ефективни "tailor made" решения в сферата на пристанищната логистика и корабните услуги по цял свят. Тя е специализиранa предимно в превозите на сухи и насипни товари, както и в разтоварването на тежконатоварените кораби в райони, извън пристанището, с помощта на плаващи платформи.

Компанията вече е позната у нас чрез своето представителство в Бургас. През ноември 2000 г. тя извърши първото в България облекчаване на товари в открито море. Това стана възможно благодарение на плаващия терминал "Бълк Креми 1" - съвместна инвестиция на "Кремиковци" и "Коеклеричи лоджистикс", представителството на Coeclerici у нас.

Това позволява доставките на суровини да бъдат извършвани с по-големи кораби, с което се намаляват значително транспортните разходи. Икономическият ефект от тази инвестиция за "Кремиковци" е около 5 млн. долара годишно.

Средногодишно Coeclerici отбелязва консолидиран доход от около 40 милиона евро, като различните производствени звена на компанията транспортират и продават по повече от 20 милиона тона суровини. Обемите на превозените чрез фирмата товари отбелязват около 15% ръст за всяка от последните години.