Българо-фламандски проект "Създаване на групи на производители-техническо подпомагане и практическо обучение" ще подпомага българското земеделие. Днес проектът ще бъде представен в Министерството на земеделието и горите.

Целта му е да помогне на българското фермерство в създаването на групи от производители, като обучи експерти и упъти земеделските производители в България при прехода им към пазарна икономика.

В проекта ще бъде използван основно опитът на Фландрия, тъй като Европейският общ пазар на плодове и зеленчуци изцяло е създаден по белгийски и холандски модел.

Ръководителят на проекта Урбан Авермате, представител на фламандската асоциация на фермерите BOERENBOND, ще презентира проекта.

Акцентът ще е върху приноса на участващите организации от двете страни за прилагането на ОСП на ЕС - Обща организация на пазара в сектор „Плодове и зеленчуци", в частност изграждането на организации на производители на плодове и зеленчуци.

Очаква се проектът да бъде реализиран в рамките на 2 години - 2006-2007 г.

Стойността му е 185 000 евро. 81% от средствата се предоставят от правителството на Фландрия, а останалите са български.