Над 403 милиона евро ще инвестира „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" в летищата във Варна и Бургас.

Това предвижда концесионният договор, подписан вчера от министъра на транспорта Петър Мутафчиев, главния изпълнителен директор на дружеството Анреас Хелфер и изпълнителния директор на „Фрапорт" Тихомир Трифонов.

Процедурата на концесионирането стартира от август 2004 година и на 15 юни тази година правителството определи консорциума между германската „Фрапорт" и българската „БМ Стар" за спечелил кандидат.

Концесионерът Фрапорт е регистриран в България през август 2006 година, където FRAPORT AG Frankfurt Airport Services Wortwide - Германия притежава 60 %, а „БМ Стар" - 40 %.

В едномесечен срок от подписването договора концесионерът ще заплати на държавата 3 милиона евро еднократно концесионно възнаграждение.

Договорът предвижда и заплащане на годишно концесионно възнаграждение, както и ежегодно поддържане на безусловна неотменяема банкова гаранция.

Концесионерът ще предприеме необходимите действия за лицензиране на двете летища, което е едно от условията за влизане на договора в сила.

Договорът трябва да влезе в сила след не повече от два месеца.

Договорените параметри предвиждат незабавни подобрения в двете летища, като за първите 12 месеца от срока на концесията в тях бъдат инвестирани над 23 милиона евро.

Договорът предвижда още междинен план за развитие на летищата до 2009 година, докогато се очаква да бъдат инвестирани 95 милиона евро, а за целия срок на концесията инвестициите на концесионера ще надминат 403 милиона евро.