Глобъл Файнанс успешно приключи набирането на капитала на 8-ми Фонд за дялово инвестиране под наименованието South-Eastern Europe Fund (SEEF) (Саут-Ийстърн Юръп Фонд). Подписката за Фонда бе надвишена, достигайки общ капитал в размер на 350 милиона евро (това е неговият максимален лимит), набран от съществуващи и от нови инвеститори.

Портфолиото на инвеститорите във Фонда включва големи гръцки и международни институционални инвеститори (включително всички водещи гръцки банки), както и водещи имена от бизнеса и спедицията.

Успешното приключване на набирането на капитала на South-Eastern Europe Fund (SEEF), качеството на инвеститорите във Фонда и повишеният интерес, който те демонстрират, потвърждава изключителната позиция на Глобъл Файнанс и подчертава доверието на инвеститорската общност в стратегическия и инвестиционен избор на дружеството.

SEEF беше учреден през 2006 г. и отразява стратегическото позициониране на Глобъл Файнанс на пазара в Югоизточна Европа, който се характеризира с бързи темпове на растеж в стабилна икономическа среда с нисък бизнес риск.

Инвестиционната стратегия на SEEF се фокусира върху инвестиции в динамични дружества, които планират да се развиват в по-широкия регион на Югоизточна Европа. Тези инвестиции обикновено се осъществяват посредством придобиване на основния контролен пакет акции в съчетание с ефективна и последователна подкрепа в управлението на дейността на дружествата.

Като водеща компания с дългогодишен инвестиционен опит в страните от региона и с отличните си познания в създаването и развитието на фирми, Глобъл Файнанс доразвива успешната си инвестиционна стратегия чрез създаването на SEEF.