Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция, в размер на 100 000 лв., на Националната здравноосигурителна каса, за неизпълнение на Решение N 286/2005 на КЗК, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

Решението на комисията касае злоупотреба с господстващо положение, от страна на НЗОК и е влязло в сила през януари 2007 г. Сред основните нарушения е едностранно налагане на нелоялни търговски условия в договорите с аптеките, като предоставяне на отстъпка в размер на 8% от стойността на лекарствата, частично заплащани от Касата.

КЗК установи, че, след влизането в сила на решението, НЗОК не е изпълнила постановеното прекратяване на тази практика и няма обективни обстоятелства, които да изискват подобно поведение.

Действията на НЗОК водят до негативни последици както за потребителите, които закупуват лекарствени продукти на цени с максимално допустими надценки, така и за конкуренцията между аптеките.