Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил ще вземе участие в заседание на Съвета на министрите от Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел днес и утре.

На форума ще се обсъдят правилата за доброволна модулация на директните плащания, общата организация на земеделските пазари и намаляването на безработицата в селските райони, както и други важни въпроси в сферата на земеделието.

При посещението си министър Кабил ще се срещне с европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони Мариан Фишер Боел.

На срещата ще се обсъдят въпроси, свързани с изпълнението на основни ангажименти, поети от страната ни, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели, Разплащателната агенция и ИСАК (Интегрираната система за администриране и контрол).

В програмата на министър Кабил е предвидена и среща с европейския комисар по здравеопазването Маркос Киприану, на която ще се обсъдят въпроси, свързани с предприятията за преработка на хранителни продукти от животински произход.