След извършена проверка, Комисията по финансов надзор наложи санкции на "Хомил" ООД и „Силест" ООД  за използване на вътрешна информация при придобиването на финансови инструменти, съобщи пресцентърът на КФН.

Констатираните нарушения са на базата на закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

 „Хомил" ООД и „Силест" ООД са сключили поредица от сделки, в резултат на които всяко от тях е придобило по 2 000 акции от капитала на „Декотекс" АД.

Дружествата са притежавали вътрешна информация относно участие на „Декотекс" АД в търг за продажба на имот - частна общинска собственост.

В тази връзка сключвайки сделки за покупка на акции на „Декотекс" АД са нарушили закона, тъй като са притежавали вътрешна информация, която до момента не е била оповестена.

Комисията по финансов  наложи административно наказание в минимално предвидения от закона размер - имуществена санкция в размер на 50 000 лева.

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред Районен съд - гр. Стара Загора, поради което същото не е влязло в сила.