Доменна пещ в „Кремиковци" вече е извадена безопасно извън експлоатация и е подготвена така, че да бъде отново въведена в работа при първата зададена възможност за това.

Това каза Стоян Пирлов, директор на техническите въпроси в комбината „Кремиковци" пред БНР. Пирлов заяви, че доменни пещи са спирани десетки пъти в практиката на „Кремиковци" за ремонтни дейности.

Според него в момента е спряно агломерационното производство. Пирлов добави, че ако продължи спирането на останалите агрегати, трябва да бъде спряно и стоманодобивното производство.

„Надявам се, че ще бъдем подпомогнати от много инстанции, както от държавата, така и от големите кредитори, за да не спрем окончателно работата на металургичните агрегатите в „Кремиковци", каза още Стоян Пирлов.

В рамките на този ден обаче няма да започне спиране на Трета доменна пещ в „Кремиковци". Това каза председателят на синдикална федерация „Металици" към КНСБ Васил Яначков, съобщава агенция Фокус.

По думите му, ако не се появят суровини и ако няма въглища за производство на кокс ще се наложи спирането и на Трета доменна пещ. Яначков уточни, че се полагат всички усилия да бъде обезпечено производството с въглища, но според него „нещата са на ръба".

Припомняме, вчера започна поетапното спиране на Доменни пещи N 1 и N 3 и на Коксохимичните батерии в „Кремиковци". Заради опасността от инциденти тази нощ в завода са присъствали наблюдатели от РИОКОЗ и от Изпълнителната агенция по околна среда с мобилна измервателна станция.

Тази сутрин от пресцентъра на РИОСВ са съобщили, че няма превишение на измерваните моментни стойности на вредните вещества, в резултат на поетапното спиране на Доменна пещ №1.

От направените измервания на РИОКОЗ бяха отчетени стойности по показателите азотен оксид и азотен диоксид, сероводород, серен диоксид, озон, амоняк и въглероден оксид. Моментните стойности не са показали превишение над ПДК с изключение на показател фини прахови частици, което превишение е характерно за този район.

Както Money.bg писа, спирането на пещите се налага заради липса на суровини и с цел недопускане на аварийни ситуации ръководството на „Кремиковци" АД пристъпи към поетапно извеждане от експлоатация на Доменни пещи N 1 и N 3 и на Коксохимичните батерии.