Две са отново компаниите, които привличат вниманието на БФБ - КТБ и БенчМарк Фонд Имоти. Прехвърлянията при КТБ продължават в четвърти пореден ден. Днес се изтъргуваха 62 544 акции на банката, като основно количеството бе пласирано в три големи пакета при 64.50 лв. за бройка. Цената на затваряне е 61.511 лв., което е спад за деня от 2.98%. Изкупуванията при БенчМарк Фонд Имоти продължиха и в сряда. Обект на търсене станаха близо 174 хил. акции на фонда, които затвориха на 0.248 лв., което е повишение от 2.48%. Цената достигна по-рано днес до 0.27 лв. за лот. Рязко повишение наблюдаваме при книжата на Улпина, които поскъпнаха със 75 на сто, до 4.90 лв. единична цена. С 0.90%, до 4.5 лв., нарасна цената при акциите на Каолин. Общо 1 173 книжа смениха собственика си при средна цена от 4.481 лв. Общият оборот на регулиран пазар достигна 4.46 млн. лв. През деня се търгуваха акции от 70 емисии. Повишение в цената има при 34 от книжата. При други 16 книжа няма промяна в цената. Индексите на БФБ-София отчетоха поредно повишение - SOFIX (+0.09%, 362.06 пункта), BG 40 (+0.40%, 112.33 пункта), BG REIT (+0.19%, 42.99 пункта) и BG TR30 (+0.53%, 296.29 пункта).