Министерство на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Програмата на ООН за развитие набират оферти за възлагане на техническо и енергийно обследване по проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", съобщи пресцентъра на министерството.

Кандидатите трябва да са юридически лица с основен предмет на дейност в областта на строително-инвестиционния процес, научни институти и/или консорциуми, създадени доброволно за целите на проекта.

Необходимо е също да разполагат с технически средства и експертен персонал за техническо и енергийно обследване на сгради и да са акредитирани в съответствие с Наредбата за обследване за енергийна ефективност.

Предложения за участие ще се приемат до 10.00 часа на 30 юли 2007 г. на адрес: ул. Хан Крум № 25, ПРООН, за Проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради".