Български държавни железници" ЕАД проведоха повторен търг за отдаване под наем на бар и бюфет-вагони. Останалите три бар-вагона и седем бюфет-вагона, включени в съставите на 12 ускорени бързи и 4 бързи влака бяха разиграни в търга.

Четирима кандидати бяха подали документи за участие в търга, но едната от фирмите не беше допусната до участие, тъй като нейният представител в случая не е бил надлежно упълномощено лице съгласно изискванията на закона, уточняват от БДЖ.

Трите останали фирми, участвали в търга, спечелиха четири от десетте лота за бар и бюфет-вагони, обявени за отдаване под наем.

Четирите спечелени лота са за специализирани вагони за търговско обслужване на клиентите на "Български държавни железници" ЕАД в два ускорени бързи влака между София и Бургас (през Карлово), два ускорени бързи влака между София и Варна, два бързи влака между София и Варна и два бързи влака между София и Пловдив.

Предстои сключването на договори с трите фирми, участнички в търга. Общият срок за наемането на тези вагони е 3 години.

Следващият търг за отдаване под наем на бар-вагони и бюфет-вагони от останалите шест лота ще се състои на 22-ри май 2007 г.

На 05.04.2007 г. железопътният превозвач  проведе търг за отдаване под наем на общо три бар-вагона и осем бюфет-вагона, включени в съставите на 12 ускорени бързи и 6 бързи влака.

На проведения от „Български държавни железници" ЕАД търг, една частна фирма спечели лота за наемане на бюфет-вагон и въз основа на сключения договор вече обслужва пътниците в два бързи влака между Русе и Варна.